เอราสตาร์

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราสตาร์

กลุ่ม 11 สารป้องกันกําจัดโรคพืช
ชื่อสามัญ : อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin) กลุ่มสารเคมี : Strobilurin type : methoxyacrylate Inu 11

ออกฤทธิ์ป้องกัน และรักษาโรคราพืช
ตลอดจนเชื้อที่ตกค้างข้ามฤดู

 • ออกฤทธิ์ดูดขึ้น ผ่านผิวใน และภายใน เนื้อเยื่อพืช
 • ออกฤทธิ์ยับยั้ง การแพร่กระจาย ของสปอร์เชื้อรา
 • ออกฤทธิ์ยับยั้ง การเจริญเติบโต ขอบเส้นใยเชื้อรา
 • แอนแทรคโนส ดอกทุเรียน
 • แอนแทรคโนส
 • พริก
 • ราสนิมขาว

ออกฤทธิ์ป้องกันกําจัดโรคพืชบางชนิด

 • โรคแอนแทรคโนส ใน พริก กระเทียม โรคแอนแทรคโนส ในผลไม้โดยทั่วไป เช่น มะม่วง ทุเรียน ลําไย องุ่น ชมพู่ เป็นต้น
 • โรคใบจุดสีม่วง ในหอม กระเทียม โรคใบจุดหรือใบเทียมร่วง ในหน่อไม้ฝรั่ง
 • โรคใบจุด ในพืชผักโดยทั่วไป โรคใบจุดดําา ในกุหลาบ
 • โรคราสนิมขาว ในเบญจมาศ
 • โรคใบจุด โรคราสนิม ในไม้ดอกไม้ประดับ
 • กุหลาบ
 • ราสน

ใช้อัตรา 5-10 ซีศี ต่อน้ำ 20 ลิตร