โซซิม 50

AAA

Description

รายละเอียด

โซซิม 50

ชื่อสามัญ : ครีซอกซิม-เมทิล 50% W/V SC
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชประสิทธิภาพสูง • ยับยั้งการทำงานในกระบวนการหายใจของเชื้อรา • ออกฤทธิ์ได้อย่างกว้างขวางทั้งการรักษา การป้องกันและการระเหยแพร่กระจายได้อย่างทั่วบริเวณของการระบาดของโรคพืช • ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน • สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ที่เกิดใหม่
ประโยชน์
ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช
• ประสิทธิภาพสูงในการควบคุม โรคราแป้ง ในพืชผัก ไม้ผล และธัญพืช เช่น ผักตระกูลแตง ผักกาดหัว พริก มะเขือ มะเขือเทศ หอม กระเทียม ถั่วเขียว ถั่วลันเตา หม่อน ทุเรียน เงาะ ลำไย กุหลาบ
• ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคศัตรูข้าว เช่น โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบแห้ง
• ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคสแคป ในส้ม มะนาว ส้มโอ
อัตราการใช้
ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร