โรคพืชกล้วยไม้ : ปัญหาโรคศัตรูพืชกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

ปัญหาโรคศัตรูพืชกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย โรคกลีบดอกไหม้ของกล้วยไม้สกุลมอคคารา โรคใบจุดและโรคเน่าในกล้วยไม้สกุลออนซิเดียม โรคลำต้นเน่าในกล้วยไม้สกุลแกรมมะโตฟิลลัม โรคเน่าเละในกล้วยไม้สกุลฟาเลนนอฟซิส การป้องกันกำจัดโรคศัตรูกล้วยไม้ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียโดยการใช้สารเคมีเกษตร ชาวสวนกล้วยไม้ใช้สาร เจนต้าไมซินซัลเฟต (gentamycin sulfate) ผสมออกซี่เตตร้าไซคลินไฮโดรคลอไรด์ (oxytetracycline hydrochloride) สามารถป้องกันกำจัดได้ในระดับหนึ่ง แต่การใช้ซ้ำๆกันหลายครั้งทำให้เกิดอาการดื้อยาได้ง่ายหรือการใช้ในอัตราความเข้มข้นสูงอาจทำให้กล้วยไม้เกิดอาการเป็นพิษกลายเป็นสีเหลืองซีดขาวโดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลแวนด้าและเอสโคเซนด้า อีกทั้งยังมีต้นทุนที่สูงอีกด้วย   ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไอโรเน่ ดับบลิวจี อัตราและวิธีใช้ การแช่หน่อพันธุ์ลำลูกกล้วยด้วย  “ไอโรเน่ ดับบลิวจี” ในอัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนนำไปปลูกจะช่วยลดการระบาดของโรคกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย จะช่วยลดการเกิดโรคได้ในระดับหนึ่ง และภายหลังปลูกหากพ่นด้วย  “ไอโรเน่ ดับบลิวจี” ในอัตราเดียวกันคือ 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตรจะช่วยให้การควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียด โรคพืชกล้วยไม้ โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ กลีบดอกไหม้ โรคเน่าแห้งหรือโรคราเม็ดผักกาดในกล้วยไม้หลายสกุล โรคเน่าดำหรือยอดเน่าหรือบางครั้งเรียกโรคเน่าเข้าไส้ โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุดฟิลลอสติคติน่าโรคใบขี้กลาก ปัญหาโรคศัตรูพืชกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคพืชกล้วยไม้ : โรคใบจุดฟิลลอสติคติน่าโรคใบขี้กลาก

โรคใบจุดฟิลลอสติคติน่าโรคใบขี้กลาก พบระบาดมากในกล้วยไม้สกุลหวายและแวนด้า   ผลิตภัณฑ์แนะนำ แคปแทน 50 รายละเอียด เอราคลอราซ 450 รายละเอียด อัตราและวิธีใช้ แคปแทน50 (สารแคปแทน 50% ดับบลิวพี) ในอัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นสลับกับ เอราคลอราซ 450 (สารโพรคลอราซ 45% อีซี) ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร โรบินนิล อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 -20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคพืชกล้วยไม้ โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ กลีบดอกไหม้ โรคเน่าแห้งหรือโรคราเม็ดผักกาดในกล้วยไม้หลายสกุล โรคเน่าดำหรือยอดเน่าหรือบางครั้งเรียกโรคเน่าเข้าไส้ โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุดฟิลลอสติคติน่าโรคใบขี้กลาก ปัญหาโรคศัตรูพืชกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคพืชกล้วยไม้ : โรคใบปื้นเหลือง

โรคใบปื้นเหลือง พบระบาดมากในกล้วยไม้สกุลหวาย   ผลิตภัณฑ์แนะนำ แคปแทน 50 รายละเอียด เอราคลอราซ 450 รายละเอียด อัตราและวิธีใช้ แคปแทน50 (สารแคปแทน 50% ดับบลิวพี) ในอัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นสลับกับ เอราคลอราซ 450 (สารโพรคลอราซ 45% อีซี) ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร โรคพืชกล้วยไม้ โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ กลีบดอกไหม้ โรคเน่าแห้งหรือโรคราเม็ดผักกาดในกล้วยไม้หลายสกุล โรคเน่าดำหรือยอดเน่าหรือบางครั้งเรียกโรคเน่าเข้าไส้ โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุดฟิลลอสติคติน่าโรคใบขี้กลาก ปัญหาโรคศัตรูพืชกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคพืชกล้วยไม้ : โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม

โรคเน่าเข้าไส้โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม พบระบาดมากในกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวายเช่น หวายขาว หวายชมพู หวายปอมปาดัวร์ หวายซีซาร์ มักระบาดในช่วงที่มีฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนหรือมีน้ำค้างลงมาก จะพบเห็นเป็นจุดสีสนิมเข้มบนกลีบดอก   ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราคลอราซ 450 รายละเอียด อัตราและวิธีใช้ เอราคลอราซ 450 (สารโพรคลอราซ 45% อีซี) ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร โรคพืชกล้วยไม้ โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ กลีบดอกไหม้ โรคเน่าแห้งหรือโรคราเม็ดผักกาดในกล้วยไม้หลายสกุล โรคเน่าดำหรือยอดเน่าหรือบางครั้งเรียกโรคเน่าเข้าไส้ โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุดฟิลลอสติคติน่าโรคใบขี้กลาก ปัญหาโรคศัตรูพืชกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคพืชกล้วยไม้ : โรคเน่าดำหรือยอดเน่าหรือบางครั้งเรียกโรคเน่าเข้าไส้

โรคเน่าดำหรือยอดเน่าหรือบางครั้งเรียกโรคเน่าเข้าไส้ ระบาดในกล้วยไม้หลายสกุล เช่น กล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวาย แวนดา ทีเอ็มเอ แวนด้ารอทไชเดียน่า อะแรนดาคริสติน อะแรนดานอรา แคทลียา มอคคารา อาการที่พบเห็นที่ต้นจะทำให้ใบเหลืองและหลุดร่วงจนชาวสวนเรียกว่า “โรคแก้ผ้า” อาการที่พบเห็นที่ดอก กลีบดอกตูมจะเน่าและหลุดจากก้านช่อ อาการที่ก้านช่อดอก ทำให้ก้านช่อดอกเน่าดำและหักพับในที่สุด อาการที่ราก ทำให้รากเน่า แห้งแฟบ   ผลิตภัณฑ์แนะนำ เรนแมน รายละเอียด อัตราและวิธีใช้ เรนแมน (สารไชยาโซฟามิด 40% เอสซี) ในอัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน โรคพืชกล้วยไม้ โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ กลีบดอกไหม้ โรคเน่าแห้งหรือโรคราเม็ดผักกาดในกล้วยไม้หลายสกุล โรคเน่าดำหรือยอดเน่าหรือบางครั้งเรียกโรคเน่าเข้าไส้ โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุดฟิลลอสติคติน่าโรคใบขี้กลาก ปัญหาโรคศัตรูพืชกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคพืชกล้วยไม้ : โรคเน่าแห้งหรือโรคราเม็ดผักกาดในกล้วยไม้หลายสกุล

โรคเน่าแห้งหรือโรคราเม็ดผักกาดในกล้วยไม้หลายสกุล ทำให้หัวเน่า ลำต้นเน่า รากเน่า   ผลิตภัณฑ์แนะนำ ฟราวไซด์ รายละเอียด อัตราและวิธีใช้ ฟราวไซด์ (สารฟลูอะซินาม 50% เอสซี) ในอัตรา10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นอย่างน้อย 2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน โรคพืชกล้วยไม้ โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ กลีบดอกไหม้ โรคเน่าแห้งหรือโรคราเม็ดผักกาดในกล้วยไม้หลายสกุล โรคเน่าดำหรือยอดเน่าหรือบางครั้งเรียกโรคเน่าเข้าไส้ โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุดฟิลลอสติคติน่าโรคใบขี้กลาก ปัญหาโรคศัตรูพืชกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคพืชกล้วยไม้ : โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ กลีบดอกไหม้

โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ กลีบดอกไหม้ โรคใบไหม้ในกล้วยไม้สกุลสปาโทกลอสทิส กล้วยไม้ดินใบหมาก กล้วยไม้เอื้องพร้าวและกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม   ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราสตาร์ 32.5 เอสซี รายละเอียด เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี รายละเอียด เอราโปรราซ 49 รายละเอียด อัตราและวิธีใช้ เอราสตาร์ 5 เอสซี (สารอะซอกซีสโตรบิน บวกสารไดฟีโนโคนาโซล 12.5%+20% เอสซี) อัตรา10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับ เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือพ่นสลับกับ เอราโปรราซ 49 ในอัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร โรคพืชกล้วยไม้ โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ…