โรคเน่าแห้งหรือโรคราเม็ดผักกาดในกล้วยไม้หลายสกุล

ทำให้หัวเน่า ลำต้นเน่า รากเน่า

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์

อัตราและวิธีใช้

ฟราวไซด์ (สารฟลูอะซินาม 50% เอสซี) ในอัตรา10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นอย่างน้อย 2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน

โรคพืชกล้วยไม้