โรคใบปื้นเหลือง

พบระบาดมากในกล้วยไม้สกุลหวาย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แคปแทน 50

เอราคลอราซ 450

อัตราและวิธีใช้

  • แคปแทน50 (สารแคปแทน 50% ดับบลิวพี) ในอัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • พ่นสลับกับ เอราคลอราซ 450 (สารโพรคลอราซ 45% อีซี) ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคพืชกล้วยไม้