โรคใบไหม้ โรคเกสรดำ กลีบดอกไหม้

โรคใบไหม้ในกล้วยไม้สกุลสปาโทกลอสทิส กล้วยไม้ดินใบหมาก กล้วยไม้เอื้องพร้าวและกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราสตาร์ 32.5 เอสซี

เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี

เอราโปรราซ 49

อัตราและวิธีใช้

  • เอราสตาร์ 5 เอสซี (สารอะซอกซีสโตรบิน บวกสารไดฟีโนโคนาโซล 12.5%+20% เอสซี) อัตรา10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับ เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
  • หรือพ่นสลับกับ เอราโปรราซ 49 ในอัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคพืชกล้วยไม้