โรคเน่าเข้าไส้โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม

  • พบระบาดมากในกล้วยไม้ลูกผสมสกุลหวายเช่น หวายขาว หวายชมพู หวายปอมปาดัวร์ หวายซีซาร์
  • มักระบาดในช่วงที่มีฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนหรือมีน้ำค้างลงมาก จะพบเห็นเป็นจุดสีสนิมเข้มบนกลีบดอก

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราคลอราซ 450

อัตราและวิธีใช้

เอราคลอราซ 450 (สารโพรคลอราซ 45% อีซี) ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคพืชกล้วยไม้