คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมิน Q-FACTORY ปี 2566

คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมิน Q-FACTORY ปี 2566 (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ) โรงงานในกลุ่มธุรกิจเอราวัณฯ   ที่ อ.เมือง จ.นครปฐม    เมื่อวันที่   12 มิถุนายน 2566   คุณชนาวีร์ สุพรรณธะริดา   ผู้บริหารระดับสูง และทีมคณะผู้บริหารระดับสูง คุณสราวุธ สุพรรณธะริดา , คณะที่ปรึกษา อ.ทวี แสงทอง, อ.สุเทพ สหายา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร  คุณจิรพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร,  คุณธรรมรัตน์ ทองมี  ผอ.สารวัตรเกษตร และคณะ เข้าตรวจ ประเมิน Q-FACTORY ปี 2566 (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ) โดยมีคุณชนาวีร์ สุพรรณธะริดา ผู้บริหารระดับสูง  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  มีการพรีเซ้นต์ข้อมูล จากทีมบริหารโรงงาน นำโดยคุณนพ เพื่อเป็นการให้รายละเอียด ที่สำคัญต่างๆกับคณะกรรมการของกรมฯ โครงการ Q-FACTORY (ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ) สอดคล้องกับนโยบายยกระดับการผลิตสินค้า ที่ทางบริษัทฯได้ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน   ซึ่งการตรวจประเมินQ-FACTORY ครั้งนี้  เพื่อรักษามาตรฐานระดับสูง ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเกษตรกรไทยต่อไป คณะกรรมการ…

งานเลี้ยงสังสรรค์ร้านค้า SPACE DAY ERAWAN GRANDE CENTRE POINT SPACE PATTAYA

1 พฤศจิกายน 2565 คุณเสรี สุพรรณธะริดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับพันธมิตรร้านค้า โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา ภายใต้รูปแบบ SPACE DAY ERAWAN ซึ่งมีการจัดเลี้ยงและแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการในแขนงต่างๆที่ให้ความรู้และผลวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี สร้างความมั่นใจแก่ร้านค้า โดยภายในงานมีลำดับดังนี้   18.00 น.  ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ‘SAPCE DAY ERAWAN’   ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกสนาน ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและทีมงานอย่างเป็นกันเอง ถ่ายรูปร่วมกับประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา และคณะผู้บริหาร 19.00 น. ประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา กล่าวเปิดงานต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกับการแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆจากอ. สุเทพ สหายา ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏาและสัตววิทยาและ คุณโกศล นาคเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สร้างความมั่นใจในการแนะนำสู่ตลาดต่อไป เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา และคณะทีมผู้บริหาร…