โรคราแป้ง (Powdery mildew)

เกิดจากเชื้อรา ออยเดียม Oidium sp.

 

มักพบระบาดในแปลงปลูกที่ปลูกใกล้กับสวนยางพาราหรือบริเวณป่า มักระบาดตั้งแต่ผลอ่อนและช่วงพัฒนาการของผล ดูเหมือนเป็นผงแป้งขาวๆซึ่งก็คือเส้นใยและส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา ถ้าระบาดมากอาจจะทำให้ผลอ่อนร่วงได้

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

โซซิม 50

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราวิล

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราซัล

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นบริเวณผลทุเรียนให้ทั่วทั้งต้น