หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ปัญหาใหญ่ของชาวสวนข้าวโพดคือการเข้าทำลายของ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตัวหนอนจะทำลายข้าวโพดตั้งแต่ข้าวโพดงอก จนกระทั่งออกฝัก โดยพบกลุ่มไข่ทั้งด้านบนใบ ใต้ใบ และที่ลำต้นหลังจากฟักจากไข่จะกัดกินยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งใบ 10-11 วันหลังปลูก ตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบ หากหนอนทำลายในระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นข้าวโพดตาย หากหนอนทำลายในระยะต้นแก่ข้าวโพดจะไม่เจริญเติบโต หากหนอนทำลายฝัก ฝึกจะลีบเล็กไม่สมบูรณ์ ——————- กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ด้วย อีมาไซด์ https://bit.ly/3y2nLeS   สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC  หรือ อีมาไซด์ 5% ดับบลิวจี https://bit.ly/2WdlccE สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 5% WG ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย ไม่ออกฤทธิ์แบบดูดซึม แต่สามารถซึมผ่านบริเวณผิวเข้าไปในตัวแมลงศัตรูพืชได้ ทำให้หนอนหยุดกินอาหารภายใน 1 ชั่วโมง และเข้าทำลายอยู่ภายในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ตายได้ภายใน 2-4 วัน ——————- อัตราใช้ อีมาไซด์  20-30 ซีซี , อีมาไซด์ 5% ดับบลิวจี 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาด หรือ พ่นในอายุข้าวโพดไม่เกิน 20-30…

ชุดเร่งทำใบสะสมอาหารในทุเรียน

ชุดเร่งทำใบสะสมอาหารในทุเรียน สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ต้นทุเรียนมีการออกดอกเป็นจำนวนมากและสม่ำเสมอ คือการ สะสมอาหาร การบำรุงใบให้สมบูรณ์ คือตัวช่วยทำให้ทุเรียนสะสมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย #คูวาส สารอาหารเสริมชนิดผงความเข้มข้นสูง โดยเฉพาะธาตุมักเนเซี่ยม ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ในใบพืช ทำให้ ใบเขียวเข้ม ใบมัน ใบใหญ่ ใบหนา จึงมีการสังเคราะห์แสงที่สูงขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบอ่อนรุ่นใหม่ และป้องกันการร่วงหล่นของใบแก่ ทำให้พืชสามารถสร้างและสะสมอาหารได้อย่างเพียงพอสำหรับเร่งการเจริญเติบโต และการออกดอก ใช้ร่วมกับ ซีเนอกอน 2000  สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ประกอบไปด้วยสาร อะมิโนแอซิด #สาหร่ายทะเล และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เพราะถ้ามีการสะสมอาหารได้เพียงพอที่ต้องใช้ในการสร้างดอก จะทำให้ดอกออกง่าย และทำดอกได้พร้อมกันทั้งต้น ——————- ? อัตราใช้ แนะนำ คูวาส อัตรา 5 กรัม + ซีเนอกอน 2000 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรฉีดพ่นซ้ำอย่างน้อย 3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน