หอยทากศัตรูกล้วยไม้ที่มากับฝน

หอยทากศัตรูกล้วยไม้

อาศัยอยู่บนเครื่องปลูก บริเวณราก เข้าทำลายตาหน่อ ตาดอกและช่อดอก และเมือกของหอยทากทำให้เกิดเป็นเชื้อรา

มักพบระบาดมากในช่วงหน้าฝนที่มีความชื้นสูง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราดีไฮด์

เอราซามายด์

อัตราและวิธีใช้

เอราดีไฮด์ (สารเมทัลดีไฮด์ 5% จีบี) ใช้หว่านลงบนเครื่องปลูกให้ทั่วบริเวณ 10-20 เม็ด ต่อต้น หรือหว่านใต้ร้านในตอนเย็นหลังให้น้ำหรือโรยตามบริเวณที่มีหอยระบาด

เอราซามายด์ (สารนิโคลซาไมด์ อีทานอลลามีน 83.1% ดับบลิวพี) ยาผงสีเหลือง ใช้ในอัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

 

การพ่นสารกำจัดหอยทากกล้วยไม้ ควรพ่นเมื่อมีความชื้นสูงหรือภายหลังฝนหยุดตก

แมลงศัตรูพืชกล้วยไม้