ไรแมงมุมเทียมศัตรูคู่กล้วยไม้ตลอดกาล

ไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้

นับว่าเป็นศัตรูที่สำคัญในกล้วยไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวายและฟาเลนนอพซิส พบระบาดมากจนมีชื่อสามัญว่า ฟาเลนนอพซิสไมท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไมทาไซด์

เอราทริน 2.5

เอราไมท์ 20

อัตราและวิธีใช้

ไมทาไซด์ (สารอามีทราส 20% อีซี)

ให้ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

หากใช้ร่วมกับสารในกลุ่มไพรีทรอยด์ เช่น เอราทริน 2.5 (แลมดา ไซฮาโลทริน 2.5 อีซี) จะเสริมฤทธิ์การทำงานซึ่งกันและกัน

 

เอราไมท์ 20 (สารไพริดาเบน 20% ดับบลิวพี) สามารถกำจัดไรศัตรูกล้วยไม้ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาวนานสามารถกำจัดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในระยะทั้งตัวอ่อนและตัวแก่

ให้ใช้ในอัตรา 20กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ดังนั้นการใช้เพื่อการกำจัดไรศัตรูกล้วยไม้น่าจะใช้ร่วมกันทั้ง ไมทาไซด์ และ เอราไมท์ สามารถช่วยลดการดื้อยาได้ เพราะอยู่ต่างกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์

สารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สามารถกำจัดไรศัตรูกล้วยไม้ได้ด้วย ได้แก่

เอราเมท โกลด์

เอรามอล 83

เอราเม็คติน 

เอราเมท โกลด์ (สารไดเมโทเอต 40% อีซี) สูตรปรับปรุงใหม่จากยุโรป ด้วยสูตรผสมที่คงสภาพสารออกฤทธิ์อยู่ได้นาน ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรามอล 83 (สารมาลาไทออน 83% อีซี) ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเม็คติน (สารอะบาเเมคติน 1.8% อีซี) ใช้ในอัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่สามารถกำจัดไรศัตรูกล้วยไม้ได้ด้วย

ฟราวไซด์

เอราซัล 

ฟราวไซด์ (สารฟลูอะซินาม 50% อีซี)ใช้ในอัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราซัล  (สารซัลเฟอร์ 80% ดับบลิวพี) ใช้ในอัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร การใช้เอราซัล จะต้องระมัดระวังการใช้สำหรับกล้วยไม้บางสกุลที่อาจพบอาการเกิดพิษได้ ควรหลีกเลี่ยงการพ่นในขณะที่มีอากาศร้อน

แมลงศัตรูพืชกล้วยไม้