เรนแมน

AAA

Description

รายละเอียด

เรนแมน

ชื่อสามัญ : ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC
คุณสมบัติ
• เป็นสารในกลุ่ม cyano-imidazole
• ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
• กำจัดเชือราในกลุ่ม Oomycete
• มีช่วงปลอดฝนสั้น
• ใช้บริหารการดื้อยาได้ดี
อัตราการใช้
สำหรับไม้ผล
เช่นองุ่น ใช้เรนแมน ในอัตรา 6 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นด้วยปริมาณน้ำ 160 ลิตรต่อไร่
สำหรับพืชไร่
เช่น มันฝรั่ง และพืชผักตระกูลแตง ใช้เรนแมน ในอัตรา 6-7 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นด้วยปริมาณน้ำ 80 ลิตรต่อไร่
โรคพืชที่ควบคุมได้
• มันฝรัง มะเขือเทศ : โรคใบไหม้
• เผือก : โรคใบไหม้ หรือ โรคใบจุดตาเสือ
• พริกไทย : โรครากเน่าและโคนเน่า
• องุ่น : โรคราน้ำค้าง
• พืชตระกูลแตง : โรคราน้ำค้าง
• ผักกาด คะน้า : โรคราน้ำค้าง
• ทุเรียน : โรคราคเน่าและโคนเน่า โรคผลเน่า
• ส้ม ส้มโอ มะนาว : โรครากเน่าและลำต้นเน่า
• มะละกอ : โรคโคนเน่าและลำต้นเน่า
• มะม่วง : โรคเน่าไฟท็อปเธอร่า
• กล้วยไม้ : โรคเน่าเข้าไส้หรือเน่าดำ
• ยางพารา : โรคเส้นดำ
• ข้าวโพด : โรคราน้ำค้าง