มอร์เทล

AAA

Description

รายละเอียด

มอร์เทล

สารฟิโพรนิล ชนิดเม็ด 0.3%GR
• กำจัดหนอนกอ แมลงนูนหลวง ด้วงหนวดยาว หนอดเจาะยอดอ้อย
• เพลี้ยจั๊กจั่นในกระเจี๊ยบเขียวและฝ้าย
สารกำจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่ม Phenylpyrazoles(Fiprole)
• อ้อย
– หนอนเจาะยอดอ้อย หนอนกัดกินรากอ้อย แมลงนูนหลวง ด้วงหนวดยาวอ้อย
• กระเจี๊ยบเขียว ฝ้าย
– เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย
การใช้และอัตราการใช้
• อ้อย
ใช้ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านบริเวณร่องอ้อยก่อนปลูกหรือหลังปลูกอ้อยทันที ในสภาพดินมีความชื้นพอเหมาะ
• กระเจี๊ยบเขียว ฝ้าย
ใช้ในอัตรา 5 กรัมต่อหลุม รองก้นหลุมก่อนปลูก ขณะดินมีความชื้นพอเหมาะ
ขนาดบรรจุ
1 กก., 15 กก.