แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี

AAA

Description

รายละเอียด

แมนโคเซบ 80

ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ 80% WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
• สามารถใช้ร่วมกับสารกำจัดศัตรูพืชโดยทั่วไปได้
ประโยชน์และวิธิการใช้
• กล้วยไม้ โรคจุดสนิม โรคดอกสนิม ใช้อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มออกดอกในช่วงที่มีความชื้นสูง
• ข้าว โรคกาบใบเน่าหรือโรคแท้ง โรคถอดฝักดาบ ใช้อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อข้าวเริ่มตั้งตัว
• ถั่วลิสง โรคใบจุด โรคราสนิม ใช้อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• ถั่วเหลือง โรคแอนแทรคโนส โรคราสนิม ใช้อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อถั่วอายุได้ 40-45 วัน
• แตงโม แตงกวา แตงร้าน บวบ แคนตาลูป โรคราน้ำค้าง ใช้อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• หน่อไม้ฝรั่ง โรคใบจุด ใช้อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• ข้าวโพดหวาน โรคใบจุด ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• พริก โรคกุ้งแห้ง ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• มันฝรั่ง โรคใบไหม้ ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• มะเขือเทศ โรครากำมะหยี่สีเขียว ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• หอมใหญ่ หอมแดง หอมแบ่ง กระเทียม โรคใบจุดสีม่วง ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• คะน้า โรคราน้ำค้าง ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• ผักกาดขาว โรคใบจุด ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร