ฟาสท์เอ็กซ์

AAA

Description

รายละเอียด

ฟาสท์เอ็กซ์

ชื่อสามัญ : diuron + hexazinone
คุณสมบัติ
• เป็นสารคุมการงอกของวัชพืช หรือใช้กำจัดวัชพืชที่งอกขึ้นมาแล้วในการปลูกอ้อย
อัตราการใช้และวิธีใช้
อ้อย
• ใช้ เอราซิโนน 250 ซีซี ผสม เอรายูรอน 50 เอสซี 250 ซีซี ผสมน้ำ 40–60 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ พ่นระยะ 1–2 วันหลังปลูกอ้อยและให้น้ำแล้ว
• ใช้ เอราซิโนน 250 ซีซี ผสม เอรายูรอน 50 เอสซี 250 ซีซี ผสมน้ำ 40–60 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ พ่นระยะ 1 เดือนหลังอ้อยและวัชพืชงอก