เอราวัณ-คอมบี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราวัณ-คอมบี

ชื่อสามัญ : อามีทรีน+อาทราซีน
สูตรผสม 40%+40% WP
คุณสมบัติ
เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้นในไร่อ้อยและสับปะรด
การใช้และอัตราการใช้
•อ้อย ใช้ในอัตรา 480-960 กรัมต่อไร่
•สับปะรด ใช้ในอัตรา 480-600 กรัมต่อไร่
ขนาดบรรจุ
1กก.