เอรายูรอน 80

AAA

Description

รายละเอียด

เอรายูรอน 80

ชื่อสามัญ : ไดยูรอน
สูตรผสม 80% WP
คุณสมบัติ
เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อ้อย มันสำปะหลัง ชา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะละกอ กล้วย ส้ม
อัตราการใช้และวิธีการใช้
• โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 365-725 ต่อไร่ ในแปลงกล้ายาง ใช้อัตรา 150 ต่อไร่ การพ่นให้พ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ ก่อนวัชพืชงอก ดินบนแปลงปลูกควรได้รับการเตรียมอย่างดี หลังพ่นห้ามพรวนดิน