เอรายูรอน 80 ดับบลิวจี

AAA

Description

รายละเอียด

เอรายูรอน 80 ดับบลิวจี

ชื่อสามัญ : ไดยูรอน
สูตรผสม 80% WG
คุณสมบัติ
เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อ้อย มันสำปะหลัง ชา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะละกอ กล้วย ส้ม
การใช้และอัตราการใช้
• โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 365-725 กรัมต่อไร่
• ในแปลงกล้ายาง ใช้อัตรา 150 กรัมต่อไร่
• การพ่นให้พ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ ก่อนวัชพืชงอก ดินบนแปลงปลูกควรได้รับการเตรียมอย่างดี
• ห้ามพรวนดิน