เอราติน 55

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราติน 55

สารเฟนบูทาทินออกไซด์ 55% SC
เป็นสารกำจัดไรศัตรูในพืช และสารกำจัดแมลง

 

คุณสมบัติ

 • มีคุณสมบัติถูกตัวตาย และกินตาย ไม่ดูดซึม
 • มีคุณสมบัติเป็นสารยับยั้งการกิน
 • มีคุณสมบัติเป็นสารไล่ไรศัตรูพืช
 • มีประสิทธิภาพกำจัดระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย
 • ออกฤทธ์ได้ดีในสภาพอากาศร้อนมากกว่าหนาว

 

อัตราการใช้

 • สำหรับไรแดง ไรแมงมุมเทียม ไรขาวพริก 20 – 30 กรัมหรือซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 • อัตราการใช้สำหรับไรสนิมส้ม 8-10 กรัมหรือซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 • อัตราการใช้สำหรับแมลงชนิดอื่นๆ เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ 30 กรัมหรือซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ระยะเวลาที่ใช้ก่อนเก็บเกี่ยว ส้ม 7 วัน กล้วยและสตรอเบอรี่ 1วัน

 

ข้อควรระวังการใช้เฟนบูทาทินออกไซด์

 • ห้ามผสมน้ำหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (pH มากกว่า 7)
 • ห้ามผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟต และคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ แต่ผสมกับคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ได้
 • ห้ามผสมกับปุ๋ยทางใบ
 • ห้ามผสมกับสารกลุ่มปิโตรเลียมออยล์ ไวต์ออย ไมเนอรอลออยล์