เอราโทเอต อีซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราโทเอต อีซี

ชื่อสามัญ : โอเมโทเอต
สูตรผสม 50% W/V EC
คุณสมบัติ
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• กำจัดได้ทั้งแมลงและไรศัตรูพืช
• ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่มีส่วนผสมของกำมะถัน
ประโยชน์
• ข้าว: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอข้าว
• องุ่น: เพลี้ยแป้ง ไร
• ส้ม: เพลี้ยอ่อน หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไร
• ผัก: หนอนแมลงวันชอนใบผัก แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไร
• ยาสูบ: แมลงหวี่ขาวยาสูบ ไรสองจุด
• ถั่วเขียว: หนอนเจาะฝักถั่วเขียว หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน เพลี้ยไฟ
• กาแฟ: เพลี้ยอ่อนกาแฟ
40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ถั่วเหลือง: หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนชอนใบถั่วลิสง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง
20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• มันสำปะหลัง: เพลี้ยแป้งลาย
10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร, 4 ลิตร