เอราโพรทริน

AAA

Description

รายละเอียด

เอราโพรทริน

ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน+โพรฟีโนฟอส
สูตรผสม 4% + 40% W/V EC
คุณสมบัติ
• ออกฤทธิ์เร็ว ออกฤทธิ์แรง
• กำจัดหนอนเจาะและเพลี้ยไฟได้ดี
ประโยชน์
• หอม
เพลี้ยไฟ
20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พริก ถั่ว
– เพลี้ยอ่อน
20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี
– หนอนเจาะยอดกะหล่ำ
20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– หนอนเจาะสมอฝ้าย
40-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ยาสูบ
– เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะสมอฝ้าย
40-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ไม้ผล
– หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล หนอนชอนเปลือก หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ
40-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– เพลี้ยไฟ หนอนเจาะดอก
20-30 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 500 ซีซี, 1 ลิตร