เอราโพสท์ไรซ์

AAA

Description

รายละเอียด

เอราโพสท์ไรซ์

ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล
สูตรผสม 10 % W/V EC
คุณสมบัติ
• สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก และหญ้าแดง
• ออกฤทธิ์ แบบดูดซึม ดูดซึมเร็วภายใน 1 ชั่วโมง (มีช่วงปลอดฝน 1 ชั่วโมง) โดยเคลื่อนย้ายไปยังจุดเจริญบริเวณปลายยอดและปลายราก ทำให้วัชพืชค่อย ๆ ตายลงภายใน 2 สัปดาห์
• ปลอดภัยต่อต้นข้าว เนื่องจากต้นข้าวสามารถย่อยสลายสารนี้ได้ ทำให้ปลอดภัยต่อต้นข้าว
• ไม่มีพิษตกค้างในดิน สารจะถูกย่อยสลายไปในกระบวนการทางธรรมชาติในที่สุดจึงสามารถปลูกพืชหมุนเวียนอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย
อัตราการใช้และวิธีการใช้
• ที่ระยะหลังหว่านข้าว 7-14 วัน ใช้อัตรา 160 ซีซีต่อไร่ ก่อนพ่นให้เอาน้ำออก ภายหลังพ่น 2-3 วันให้ทดน้ำเข้าแปลงนา
• ที่ระยะหลังหว่านข้าว 15-20 วัน ใช้อัตรา 240 ซีซีต่อไร่ ก่อนพ่นให้เอาน้ำออก ภายหลังพ่น 2-3 วันให้ทดน้ำเข้าแปลงนา
• ที่ระยะหลังหว่านข้าว 21-30 วัน ใช้อัตรา 320 ซีซีต่อไร่ ก่อนพ่นให้เอาน้ำออก ภายหลังพ่น 2-3 วันให้ทดน้ำเข้าแปลงนา
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร