เอราน็อต

AAA

Description

เอราน็อต

ชื่อสามัญ : ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล
สูตรผสม 6.9% W/V EW
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืช
• ออกฤทธิ์กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบเท่านั้น
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึมและสัมผัสตาย
• ดูดซึมเข้าทางใบแล้วเคลื่อนย้ายลงสู่รากเหง้าใต้ดิน
• ดูดซึมเร็ว มีระยะปลอดฝนเพียง 3-5 ชั่วโมง
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบได้ทุกชนิด
อัตราการใช้และวิธีการใช้
• ใช้อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 150 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร ในช่วงหลังหว่านข้าว 7-10 วัน พ่นได้ 4-5 ไร่
• ใช้อัตรา 80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงหลังหว่านข้าว 20-30 วัน พ่นเป็นจุดๆที่มีหญ้าใบแคบ