เอราจิ๊บ 100

AAA

Description

รายละเอียด

เอราจิ๊บ 100

ERAGIB 100

ส่วนประกอบที่สําคัญ
จิบเบอเรลลิคแอซิด 10%
ประโยชน์
• ยืดช่อดอกและช่อผล
• การติดผล
• ขนาดผล
• สร้างคุณภาพของเนื้อผล โดยเฉพาะส้ม ส้มโอ และมะนาว
• ยืดลําต้น
วิธีการใช้
• มันฝรั่ง
– ช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ใช้ 1 เม็ด (5 กรัม) ต่อน้ํา 1,000 ลิตร
• ส้มเขียวหวาน
– เสริมสร้างคุณภาพเนื้อ
ใช้ 1 เม็ด (5 กรัม) ต่อน้ํา 100 ลิตร
• มะนาว
– ช่วงก่อนเข้าสี พ่นเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว
ใช้1 เม็ด (5 กรัม) ต่อน้ํา 200 ลิตร
• องุ่น
– ช่วง 6-10 วัน ก่อนดอกบานพ่นเพื่อยืดช่อดอก
ใช้ 2-3 เม็ด(10-15 กรัม) ต่อน้ำ 100 ลิตร
• ไม้ผล
– ช่วงช่อดอก เพื่อยืดช่อดอก
– เพิ่มการติดผลและขยายขนาดของผล
ใช้ 2-3 เม็ด(10-15 กรัม) ต่อน้ำ 100 ลิตร
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– ช่วงแรกของการเจิญเติบโต พ่นเพื่อยืดลําต้น
ใช้ 1 เม็ด (5 กรัม) ต่อน้ํา100 ลิตร
– ช่วงเริ่มแทงช่อดอก เพื่อเพิ่มจํานวนดอกและขนาดของดอก
ใช้ 1 เม็ด (5 กรัม) ต่อน้ํา100 ลิตร
ขนาดบรรจุ
5 กรัม