เอราคลอแรค 50

AAA

Description

รายละเอียด

เอราคลอแรค 50

ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก
สูตรผสม 50 % WP
คุณสมบัติ
• สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว
• ดูดซึมเข้าทางใบได้อย่างรวดเร็ว
• ออกฤทธิ์ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช
• ออกฤทธิ์ทำให้วัชพืชอ่อนแอประโยชน์
ประโยชน์
ข้าวนาหว่านน้ำตม
อัตราการใช้และวิธีการใช้
• ใช้อัตรา 80-100 กรัม ผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ พ่นเมื่อข้าวอายุได้ 10-30 วัน และรักษาระดับน้ำในนาไว้ประมาณ 5 ซม. เป็นเวลา 5-7 วัน
แปลงกล้าข้าว
• ใช้อัตรา 60-80 กรัม ผสมน้ำ 40-60 ลิตรต่อไร่ เมื่อกล้าข้าวอายุได้ 5-15 วัน
ขนาดบรรจุ
500 กรัม