คาร์ดาซิน เอฟ

AAA

Description

รายละเอียด

คาร์ดาซิน เอฟ

ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม 50% W/V SC
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าทั้งทางใบและทางราก
• สามารถยับยั้งการระบาดของโรคศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี
• ปลอดภัยต่อผึ้ง หากใช้ตามอัตราที่แนะนำ
• ไม่ควรใช้ในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด
ประโยชน์และวิธีใช้
• ข้าว โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำตาล • เงาะ โรคราแป้ง • ถั่ว โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส • ส้ม โรคสแคป โรคมีลาโนส • องุ่น โรคราแป้ง โรคเถาแห้ง โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 6-12 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ทุเรียน โรคใบไหม้ โรคใบติด • มะม่วง โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส • ยาสูบ โรคแอนแทรคโนส • ผัก โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุด • ไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุด โรคราแป้ง โรคราสีเทา ใช้อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ผลไม้หลังเก็บเกี่ยว โรคแอนแทรคโนส โรคผลเน่า ใช้อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร จุ่มผลไม้แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนนำไปเก็บไว้ในห้องเย็น
• สับปะรด โรคหน่อเน่า ใช้อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับใช้ชุบหน่อพันธุ์
• หอม กระเทียม โรคใบเน่า หรือแอนแทรคโนส โรคหอมเลื้อยหรือโรคต้นบิดไม่ลงหัวของหอม ใช้อัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• หน่อไม้ฝรั่ง โรคลำต้นไหม้ โรคใบร่วง โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 15-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร