บุลด๊อกซ์

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

บุลด๊อกซ์

สารอินดอกซาคาร์บ 30%WG กลุ่ม 22A

คุณสมบัติ

เป็นยาสูตรเย็น ใช้ง่าย อนุภาคสารมีขนาดเล็กมาก ละลายน้ำเยี่ยม ไม่ฟุ้งกระจาย ออกฤทธิ์แรง

 

คุณสมบัติ
• อินดอกซาคาร์บ เป็นสารออกฤทธิ์กว้าง มีคุณสมบัติถูกตัวตาย และกินตาย, มีคุณสมบัติซึมผ่านเนื้อเยื่อพืชได้ดี

 

พืชที่แนะนำให้ใช้
• ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว พืชผัก เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ พริก พืชตระกูลแตง มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว ไม้ผล เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว ทุเรียน มะม่วง ไม้ดอก เช่น กุหลาบ ดาวเรือง

 

ศัตรูพืชที่แนะนำให้ใช้ในการกำจัด

• หนอนใยผัก
• หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
• หนอนกระทู้ผัก
• หนอนกระทู้หอม
• หนอนเจาะสมอฝ้าย
• หนอนกระทู้ยาสูบ
• หนอนกระทู้ควายพระอินทร์หรือหนอนกระทู้คอรวง
• หนอนคืบกะหล่ำ
• หนอนคืบ
• หนอนคืบละหุ่ง
• หนอนม้วนใบ
• หนอนห่อใบข้าว
• มวนเขียวข้าว
• มวนเขียวถั่ว
• แมลงหล่า
• แมลงสิง
• มวนลำไย
• เพลี้ยอ่อน
• เพลี้ยจักจั่น
• ตั๊กแตน

 

อัตราการใช้

• หนอนผีเสื้อ เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือควรผสมหรือสลับกับสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์อื่นๆ
• หนอนผีเสื้อ เช่น หนอนห่อใบข้าว หนอนม้วนใบถั่ว มวน จุด ใช้อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
• แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น มีประสิทธิภาพแค่ควบคุมไม่ให้ระบาดรุนแรง ควรผสมหรือสลับกับสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์อื่นๆ

 

ระยะเวลาที่ใช้ก่อนเก็บเกี่ยว

• ผักกาด คะน้า 3 วัน
• ข้าวโพดหวาน 3 วัน
• พืชตระกูลแตง แตงกวา แตงโม 3 วัน