การใช้สารกำจัดวัชพืชในสวนส้ม

การใช้สารกำจัดวัชพืชในสวนส้ม ผลิตภัณฑ์แนะนำ กำจัดด้วย เอราบาส กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างมีความปลอดภัยในสวนส้มให้ใช้ เอราบาส ในอัตรา 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เอราบาส นับว่าเป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีความปลอดภัยในสวนส้ม จากคุณสมบัติที่ไม่สามารถดูดซึมเข้าทางรากและมีการเคลื่อนย้ายอยู่ในพืชได้น้อยออกฤทธิ์แบบสัมผัสได้ดีทำให้การตายของวัชพืชจะแห้งตายได้อย่างรวดเร็วและตายนานอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการกำจัดวัชพืชได้ดีทั้งใบแคบและใบกว้าง (จึงไม่จำเป็นต้องใช้สาร 2,4-D ในแปลงไม้ผล ซึ่งมีผลกระทบต่อใบส้ม ที่มักทำให้เกิดอาการใบม้วนบิดงอ ใบมีขนาดเล็กลง) การใช้สารปรับสภาพน้ำ ไซโฟเวอร์ สารกำจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุการออกฤทธิ์ที่มีความเจาะจงเฉพาะตัว การนำไปใช้ผสมกับน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างหรือน้ำที่มีปริมาณของไบคาร์โบเนท จะทำให้สารกำจัดศัตรูพืชเสื่อมสลายตัวได้ง่ายจนกระทั่งหมดฤทธิ์ไป    ทำให้การนำไปใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ไซโฟเวอร์ ช่วยปรับสภาพน้ำที่เป็นด่างให้กลายมาเป็นกรดที่เหมาะสม สำหรับนำไปใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี อัตราการใช้  ไซโฟเวอร์ ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นด่างของน้ำและปริมาณการเจือปนของสารไบคาร์โบเนทเป็นหลัก ซึ่งอัตราการใช้ที่เหมาะสมให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของน้ำ ถ้าสีของน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าน้ำได้ถูกปรับจนกระทั่งมีความเป็นกรดที่เหมาะสมสำหรับนำไปผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชได้แล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการปรับสภาพน้ำที่มีระดับความเป็นด่างที่ pH 8 ให้มาสู่ระดับน้ำที่ pH 6.5 จะต้องใช้ ไซโฟเวอร์ ในอัตรา  90-100 ซีซีต่อน้ำ 100 ลิตร   ข้อแนะนำสำหรับการใช้ ไซโฟเวอร์ในการปรับสภาพน้ำ ถ้าต้องการผสมด้วยน้ำ 20…

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคศัตรูส้ม

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคศัตรูส้ม โรครากเน่าโคนเน่า (Root rot and Foot  rot : Phytophthora  parasitica) แปลงปลูกส้มต้องมีการระบายน้ำดีและป้องกันน้ำท่วมขังโคนต้นและแปลงเพาะปลูก เชื้อชนิดนี้จะพักตัวอยู่ในดินในรูปของคลาไมโดสปอร์ (Chlamydospores) พักตัวอยู่ในดินได้นานเป็นปีๆ เมื่อสภาวะเหมาะสมหรือเมื่อมีความชื้นมีน้ำก็จะงอกออกมาเป็นเส้นใย สร้างส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่า สปอร์แรงเจี่ยม (sporangium) ที่มีสปอร์ที่มีหางอยู่ภายในที่เรียกว่าซูโอสปอร์ (Zoospores)  เมื่อแตกออกมาก็จะเคลื่อนที่ไปตามน้ำเข้าทำลายระบบรากของส้ม ซึ่งอาจจะแพร่กระจายติดไปกับดินปลูกและกิ่งพันธุ์ได้ เชื้อชนิดนี้สามารถเข้าทำลายระบบราก ลำต้น กิ่ง ใบและผลส้มได้ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มติดผลอ่อนจนกระทั่งผลแก่ โดยติดเชื้อจากความชื้นจากการไหล ชะล้างและแรงกระแทกจากน้ำฝน ต้นส้มมีอาการใบเหลืองและร่วงหล่นและไม่แตกใบใหม่ โคนต้นมีอาการเน่าสีน้ำตาล รากเน่าสีดำคล้ำ ผลิตภัณฑ์แนะนำ ป้องกันกำจัดด้วย วิธีการทาแผลที่เป็นโรค ถากหรือขูดแผลที่เน่าออกให้หมด และขูดเปลือกเนื้อไม้รอบๆแผลซึ่งเป็นเนื้อไม้ดีออกกว้างประมาณ 3 นิ้ว แล้วใช้ เรนแมน อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ทาตามบริเวณรอยถากแล้วพ่นทางใบด้วย เรนแมน อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร…

การบำรุงส้ม

การบำรุงส้ม ระยะฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การบำรุง ทางเลือกใหม่สำหรับธาตุอาหารในรูปปุ๋ยทางดิน ผลิตภัณฑ์แนะนำ ท็อป-เอ็น (TOP N) นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน ประโยชน์ ช่วยปรับปรุงดิน สารช่วยเสริมสร้างราก สารช่วยเร่งขยายขนาดของผล สำหรับให้ส้มทางดิน เสริมสร้างใบ นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก กระตุ้นการแตกใบอ่อน ใบเขียวเข้ม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้กับพืช  สารอินทรีย์ชนิดเม็ดสำหรับใช้กับพืชทางดิน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนำเข้ามาจาก บริษัท Cifo Srl ประเทศอิตาลี เป็นสารอินทรีย์ชนิดเม็ดภายใต้นวัตกรรมใหม่สำหรับใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย สารไฮโดรไลซ์ จีเลติน (Hydrolyzed Gelatin) สำหรับนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพืช ด้วยกระบวนการผลิต FCH (Fully Controlled Hydrolysis) เป็นกระบวนการไฮโดรไลซิสผ่านความร้อนโดยสมบูรณ์    มีการย่อยสลาย Collagen  ควบคุมเวลา ความดัน ปริมาณน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ ไม่ให้สูงมาก และทำให้สะอาด มีการอบฆ่าเชื้อ  ปราศจากเชื้อโรค…