การบำรุงส้ม

ระยะฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว

การบำรุง

ทางเลือกใหม่สำหรับธาตุอาหารในรูปปุ๋ยทางดิน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท็อป-เอ็น (TOP N)

นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน

ประโยชน์

  • ช่วยปรับปรุงดิน
  • สารช่วยเสริมสร้างราก
  • สารช่วยเร่งขยายขนาดของผล
  • สำหรับให้ส้มทางดิน
  • เสริมสร้างใบ

 • นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก กระตุ้นการแตกใบอ่อน ใบเขียวเข้ม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้กับพืช 
 • สารอินทรีย์ชนิดเม็ดสำหรับใช้กับพืชทางดิน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนำเข้ามาจาก บริษัท Cifo Srl ประเทศอิตาลี
 • เป็นสารอินทรีย์ชนิดเม็ดภายใต้นวัตกรรมใหม่สำหรับใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย สารไฮโดรไลซ์ จีเลติน (Hydrolyzed Gelatin) สำหรับนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพืช ด้วยกระบวนการผลิต FCH (Fully Controlled Hydrolysis) เป็นกระบวนการไฮโดรไลซิสผ่านความร้อนโดยสมบูรณ์    มีการย่อยสลาย Collagen  ควบคุมเวลา ความดัน ปริมาณน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ ไม่ให้สูงมาก และทำให้สะอาด มีการอบฆ่าเชื้อ  ปราศจากเชื้อโรค จนได้ Hydrolyzed Gelatin ในรูปเม็ด 
 • FCH® นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีเฉพาะของ Cifo  Srl 
 • ท็อปเอ็น ได้รับสัญลักษณ์ Selected Products  Enviromentally Friendly สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ได้กับพืชเกษตรอินทรีย์  พืชปลูกโดยทั่วไป

อัตราและวิธีใช้

 • ส้มต้นเล็ก (อายุ 1-3 ปี) อัตรา 100 – 200 กรัม/ต้น
 • ส้มต้นใหญ่ (อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) อัตรา 300 – 500 กรัม/ต้น

 

การใช้ชุดผลิตภัณฑ์สารอาหารและฮอร์โมนพืชสำหรับส้ม

การแตกใบอ่อน

ภายหลังตัดแต่งกิ่งประมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะเริ่มแตกใบใหม่

สำหรับเสริมสร้างอาหารเพื่อความสมบูรณ์พร้อม และช่วยฟื้นฟูสภาพต้นที่ทรุดโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 30-15-10

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

อัลก้า

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

จิบเบอร์โซล

อัตราและวิธีใช้

ใช้ 1 เม็ด (5 กรัม) ต่อน้ำ 100 ลิตร

ท็อป-เอ็น (TOP N)

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 300 – 500 กรัม ต่อต้น

เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว

เพื่อให้การสร้างใบรุ่นใหม่มีความสมบูลย์พร้อมเร็วกว่าปกติ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ซีเนอกอน 2000

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมกนีเซียมพาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

คูวาส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

สะสมอาหารก่อนการออกดอก

เพื่อให้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการออกดอก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 10-50-15

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ซีเนอกอน 2000 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิ้งค์พาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย ลดการร่วงของผล

ภายหลังผสมเกสรอย่างสมบูรณ์แล้ว เริ่มติดผลอ่อนควรใช้

ไซฟามิน บีเค

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งห่างกัน 5-7 วัน

การบำรุงผลอ่อนส้ม

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

อีลีมิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 10-30-30 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

คูวาส 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ป้องกันอาการผลแตกของส้ม

ส้มรุ่นที่ 1 มักพบอาการผลแตกจำนวนมาก เกิดจากผลส้มมีเปลือกบางกว่าปกติโดยเฉพาะด้านก้นผล บางครั้งอาจโดนโรค (เช่น โรคสะแคป และแคงเคอร์) และแมลงศัตรูพืช (เช่น มวนเขียว) ทำลาย หรือผ่านสภาวะแล้งมาช่วงขณะหนึ่ง เมื่อได้รับน้ำที่ไม่สมดุลหรือมากเกินไปจากปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมที่มีฝนตกหนัก ก็อาจดันให้ผลส้มเปลือกแตกได้ง่าย ดังนั้นควรจัดการให้ในแปลงเพาะปลูกมีการระบายน้ำที่ดีโดยเฉพาะในแปลงปลูกที่เป็นดินเหนียว ควรยกร่องแปลงปลูกหรือพูนโคนต้นและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงพัฒนาการของ ผลส้มอายุระหว่าง 2-6 เดือน และไม่ควรตัดหญ้าในช่วงฤดูฝน

การป้องกันควรมีวิธีการจัดการปุ๋ยที่ดีในระยะผลอ่อน ควรมีปริมาณธาตุไนโตรเจนที่สูงกว่าปกติ (โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศหนาวจัด) เพื่อช่วยในการเสริมสร้างเปลือก แล้วฉีดพ่นทางใบ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 15 วัน พ่นในช่วงขยายขนาดของผล

เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล

เพื่อพัฒนาการของเนื้อผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 6-10-32

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

แมงกานีสพาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

คูวาส 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

เร่งการสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

เพื่อเร่งการสุกของผลให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูกาลโดยมีคุณภาพเนื้อที่ดีมีความหวานและสีผิวผลที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกร็ดไซโฟเฟอร์ท 6-10-32+6.3Zn

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เซ็ท 46

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมงกานีส พาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 30 และ 15 วัน