ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

หว่านใส่ทางดิน บริเวณโคนต้น

ท็อป-เอ็น 

อัตรา 10 กรัมต่อต้น

พ่นทางใบ

ไซโฟเฟอร์ท 30-12-8

อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

mix-button

ซีเนอกอน 2000

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

การกำจัดวัชพืชสับปะรด