ท็อป-เอ็น

AAA

Description

คุณสมบัติ
  • สารอินทรีย์ชนิดเม็ดสําหรับใช้กับพืชทางดิน
  • ผลิตด้วยกระบวนการ FCH (Fully Controlled Hydrolysis) จนได้เจลาตินในรูปเม็ด
  • นําเข้าจาก บริษัท Cifo Srl ประเทศอิตาลี
  • ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เพิ่มการทํางานของจุลินทรีย์ เพิ่มความ
  • เป็นปุ๋ยทางดินให้กับพืชมากขึ้น เสริม สร้างราก
  • สร้างสีเขียวให้กับพืช ทนทานต่ออากาศที่แปรปรวน
  • ช่วยให้ดินอุ้มน้ำดีขึ้น เพิ่มโพรงอากาศ ให้กับดิน
  • พืชได้กิน N ทันที และต่อเนื่องนาน 3 เดือน