หญ้าใบแคบระบาดในแปลงสับปะรด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราฟอพ

อัตรา 160 ซีซี

mix-button

เอราซิล

อัตรา 160 ซีซี

ละลายน้ำพ่นในพื้นที่ 1 ไร่

พ่นเก็บลูกหญ้า

พ่นก่อนที่หน่อจะแตกยอด

การกำจัดวัชพืชสับปะรด