บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

ใช้บ่มผลทุเรียนที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 100-110 วัน

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

อีทีฟอน 48 เอสแอล

อัตรา 8-12 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นไปบนผลทุเรียนให้ทั่วแล้วนำไปบ่มในตู้บ่มทุเรียน

ไซโฟเฟอร์ท 6-10-32

อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร