เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล

เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผลด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอลชิมจากประเทศอิตาลี

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

คริสส์

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นเมื่อเริ่มติดผล ทุกๆ 12-15 วัน