เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล

เพื่อพัฒนาการของเนื้อผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แคลซิซาน

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ไซโฟเฟอร์ท 6-10-32

อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร