การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เกร็ดไซโฟเฟอร์ท 8-27-27

อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

คริสส์

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร