การบำรุงผลอ่อนทุเรียน

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน 

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

อีลีมิน

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

หากมีใบอ่อนแตกแซมจำนวนมากในช่วงนี้ เพื่อลดการแตกใบอ่อนและลดปริมาณใบอ่อนลง

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกร็ดเอราวัณเฟอร์ท 0-52-34

อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นไปบริเวณที่มีใบอ่อนแตกแซม