บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง

ในระยะนี้จะมีการสร้างเพศดอกอย่างรวดเร็ว

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บอร์พาสส์

อัตรา 5  ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไซโฟแคล

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอิร์ท 23

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร