ระยะเหยียดตีนหนู

แก้ปัญหาดอกกุดสั้น

ดอกมีอาการกุดสั้นอันเนื่องมาจากผลตกค้างของสารแพคโคลบิวทราโซลมากเกินไปดังนั้นในระยะเหยียดตีนหนูควรมีการใช้สารจิบเบอเรลลินยืดช่อดอกตามความเหมาะสม

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราจิ๊บ 100

อัตรา ½ – 1 เม็ด ต่อน้ำ 200 ลิตร

ซีเนอกอน 2000

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไซโฟเฟอร์ท 7-13-34

อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร