ดอกระยะไข่ปลา

โชยน้ำเพื่อให้ดอกมีพัฒนาการเข้าสู่ดอกระยะตาปู

 

แก้ปัญหาดอกกุดสั้น

ดอกมีอาการกุดสั้นอันเนื่องมาจากผลตกค้างของสารแพคโคลบิวทราโซลมากเกินไปดังนั้นในระยะเหยียดตีนหนูควรมีการใช้สารจิบเบอเรลลินยืดช่อดอกตามความเหมาะสม

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

จิบเบอร์โซล

อัตรา 5  ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นอย่างน้อย2  ครั้งห่างกัน 5-7 วัน