เปิดตาดอกทุเรียน (ไข่ปลา-ตาปู)

ต้องพิจารณาถึงความพร้อมต่อการออกดอกด้วย

สภาพที่เหมาะสมที่ควรสังเกตคือ

  •     เมื่อใบแก่มีความพร้อมต่อการออกดอก
  •     สภาพของดินจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีหรือจะต้องมีร่องน้ำสำหรับการะบายน้ำออกไม่ควรมีน้ำท่วมขัง
  •     ปริมาณน้ำฝนจะต้องลดลงหรือจะต้องมีช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณ 1 เดือนและก่อนเปิดตาดอกจะต้องปลอดฝนอย่างน้อย 5-7 วัน
  •     หากใช้สารเอราบิวทราซอล 15 ดับบลิวพีให้สังเกตภายหลังจากพ่นสารแล้ว 6-8 สัปดาห์ และมีช่วงกระทบแล้งอย่างน้อย 5-7 วันก็เหมาะสมสำหรับการดึงตาดอก

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เซ็ท 46

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

อัลก้า

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไซโฟเฟอร์ท 6-10-32

อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไซโฟแคล

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร