ระยะสะสมอาหารก่อนออกดอก

เพื่อการผลิตทุเรียนก่อนฤดู ก่อนการใช้สาร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมสภาพต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุด ควรพ่นกับใบชุดใหม่ในช่วงเป็นใบเพสลาด

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราทราซอล 15 ดับบลิวพี

ใช้วิธีพ่นทางใบในอัตรา 135-200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราสติกซ์

 อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

  • ควรฉีดพ่นให้โดนกิ่งอ่อนมากที่สุด พ่นให้ทั่วทั้งภายในและภายนอกทรงพุ่ม
  • หากสังเกตเห็นยอดอ่อนยังพุ่งอยู่ให้พ่นซ้ำอีกครั้งในอัตรา 65-85 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมเอราสติ๊ก อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

 

สำหรับทุเรียนที่ใช้สารเอราบิวทราซอล15 ดับบลิวพี

ควรบำรุงใบทุเรียนเพื่อการสะสมอาหารอย่างสมบูรณ์

ซีเนอกอน 2000 

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิ้งค์พาสส์

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร