แตกใบอ่อน

กระตุ้นการแตกใบอ่อน

ทุเรียนมีความจำเป็นจะต้องใช้ใบรุ่นใหม่อย่างน้อย 2-3 รุ่นสำหรับเสริมสร้างอาหารเพื่อความสมบูรณ์พร้อม และช่วยฟื้นฟูสภาพต้นที่ทรุดโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกร็ดไซโฟเฟอร์ท 30-12-8

อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

อัลก้า

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

จิบเบอร์โซล

อัตรา 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว

เพื่อให้การสร้างใบรุ่นใหม่มีความพร้อมเร็วกว่าปกติ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมคือ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ซีเนอกอน 2000

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

มักเนเซี่ยมพาสส์

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

คูวาส

อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร