เอิร์ท 23

AAA

Description

รายละเอียด

เอิร์ท 23

ERT 23

ช่วยผสมเกสรพืช
ประโยชน์
• ช่วยให้มีการผสมเกสรที่สมบูรณ์ จึงเพิ่มการติดผล
วิธีการใช้
• ไม้ผล
– ตั้งแต่เริ่มแทงช่อดอก
– ช่วงดอกเริ่มบาน
ใช้ 5 – 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ฉีดพ่นทั้งสองช่วงการใช้
• พืชผัก กินหัว
– ก่อนออกดอก
– ดอกเริ่มบาน
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั้งสองช่วงการใช้
• พืชผักกินใบ
– ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ใช้ 3 – 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นซ้ำอีกครั้ง ห่างกัน 10 – 15 วัน
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ใช้ 3 – 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่น 2 ครั้งห่างกัน 10 – 15 วัน
• พืชไร่
– ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ใช้ 5 – 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ควรฉีดพ่น 2 ครั้งห่างกัน 10 – 15 วัน
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 1 ลิตร