บำรุงทุเรียน  ในระยะผลอ่อน

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ขยายผล ลูกใหญ่ ทรงสวย มีคุณภาพ