กล้วยไม้งาม ออกดอกสะพรั่ง ด้วยสารอาหารพืช

กล้วยไม้มีความต้องการปุ๋ยทางใบและทางรากเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ และมีความต้องการธาตุอาหารอย่างครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม

การใช้ปุ๋ยเกร็ดพ่นทางใบสำหรับกล้วยไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควรพ่นให้กับกล้วยไม้ในช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงที่มีแสงแดดจัด และในสภาพที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ไม่ร้อนและแห้งแล้งเกินไป พ่นให้ทั่วบริเวณทั้งราก ลำต้น และใบ จนเปียกโชก
 • น้ำที่ใช้ผสมจะต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากตะกอนดินและมีความเป็นกลางหรือเป็นกรดอ่อนๆ ไม่ควรใช้น้ำที่เป็นด่าง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

1.สูตรสำหรับใช้เร่งการเจริญเติบโตทางลำต้น เหมาะสำหรับกล้วยไม้เล็ก ลำลูกกล้วยใหม่ หรือกล้วยไม้ที่ทรุดโทรมที่ต้องการตั้งตัวเร็ว

ไซโฟเฟอร์ท 30-12-8

อัตราและวิธีใช้

25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 • ภายหลังปลูก
 • พ่นในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
2.สูตรสำหรับกล้วยไม้ที่โตแล้วและกำลังจะออกดอก

ไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

อัตราและวิธีใช้

25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 • ภายหลังตัดดอก
 • ก่อนออกดอก
 • ระหว่างแทงช่อดอก
3.สูตรสำหรับใช้เร่งการงอกราก การแผ่ขยายตัวของราก เร่งการออกดอกของกล้วยไม้ที่ออกดอกยาก ลดความเขียวจัดของต้นกล้วยไม้ ลดอาการอวบน้ำของกล้วยไม้ ช่วยให้กล้วยไม้แข็งแรงทนทานต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูกล้วยไม้

ไซโฟเฟอร์ท 9-48-14

อัตราและวิธีใช้

25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

 • พ่นก่อนลงหัว
 • พ่นก่อนเริ่มลงหัว
4.สูตรสำหรับใช้กระตุ้นการสร้างตาดอก

ไซโฟเฟอร์ท เอ็กตร้า เค 6-10-32+6.3ZN+ TE

อัตราและวิธีใช้

25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

 • พ่นก่อนออกดอก
 • พ่นขณะแทงช่อดอก
5.สูตรสำหรับใช้ในการเจริญเติบโตของราก ช่วยเสริมสร้างคุณภาพดอก ทำให้ดอกมีสีสดและบานทนนาน ช่วยให้กล้วยไม้ทนแล้ง

ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30

อัตราและวิธีใช้

25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

 • พ่นขณะแทงช่อดอก

การบำรุงดูแลกล้วยไม้