โรแนน

Description

โรแนน (Ronan)

มือสังหาร เพลี้ย หนอน ไร ในสวน ไร่ นา ฯลฯ ตายสิ้นซาก !

สารคลอร์ฟีนาเพอร์ (Chlorfenapyr) 10% SC ยาเย็น สูตรครีม ละลายน้ำง่าย
สารกลุ่ม 13 มีประสิทธิภาพดีใช้ในการจัดการหนอนที่ดื้อยา

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูในพืช มีคุณสมบัติออกฤทธิ์กว้าง โดยเฉพาะแมลงและไรที่ต้านทานต่อสารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมต ออร์กาโนฟอสเฟต และไพรีทรอยด์ และใช้กำจัดแมลงในบ้านเรือน

คุณสมบัติ
เป็นสารออกฤทธิ์กว้างมีคุณสมบัติถูกตัวตาย และกินตาย
มีคุณสมบัติจำกัดการดูดซึมเข้าทางระบบรากพืช
มีคุณสมบัติซึมผ่านเนื้อเยื่อพืชได้ดี

 

พืชที่มีการแนะนำ
ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
พืชผัก เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ พริก พืชตระกูลแตง มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว ไม้ผล เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว ทุเรียน มะม่วงไม้ดอก เช่น กุหลาบ ดาวเรือง

 

ศัตรูพืชที่แนะนำ
หนอนใยผัก หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนกระทู้ผัก, หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ยาสูบ หนอนกระทู้ควายพระอินทร์หรือหนอนกระทู้คอรวง หนอนคืบกะหล่ำ หนอนคืบ หนอนคืบละหุ่ง หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น ไรแดง ไรขาวพริก ไรสนิมส้ม

 

อัตราการใช้
สำหรับไรแดง ไรแมงมุมเทียม ไรขาวพริก 20 – 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
อัตราการใช้สำหรับไรสนิมส้ม 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
อัตราการใช้สำหรับแมลงชนิดอื่นๆ เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
หนอนผีเสื้อ เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม 30 – 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือควรผสมหรือสลับกับสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์อื่นๆ
แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น มีประสิทธิภาพแค่ควบคุมไม่ให้ระบาดรุนแรง ควรผสมหรือสลับกับสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์อื่นๆ
ระยะเวลาที่ใช้ก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน