ฟราวไซด์

AAA

Description

รายละเอียด

ฟราวไซด์

ชื่อสามัญ : ฟลูอะซินาม 50% W/V SC
คุณสมบัติ
• เป็นสารในกลุ่ม 2,6-dinitroaniline
• ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
• ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว
• กำจัดเชือราได้กว้างขวางรวมทั้งเชื้อราในดิน
• มีช่วงปลอดฝนสั้น
อัตราการใช้
12-16 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร
โรคพืชที่ควบคุมได้
• มันฝรัง เผือก : โรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคเหี่ยวและหัวเน่า โรคลำต้นเน่า
• ผักตระกูลกะหล่ำ คะน้า ผักกาด : โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง
• หอม กระเทียม : โรคใบจุดสีม่วง โรคแอนแทรคโนส
• พืชตระกูลแตง : โรคราน้ำค้าง โรคโคนเน่า โรคใบแห้ง
• พริก : โรคแอนแทรคโนส โรคโคนเน่า โรครากเน่า
• มะเขือเทศ : โรคใบจุด โรคกล้าเน่าตาย โรคโคนเน่า
• ทุเรียน : โรคใบติด โรคผลเน่า โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสีชมพู
• มะม่วง : โรคแอนแทรคโนส โรคช่อดอกดำ โรคผลเน่า
• องุ่น : โรคสาหร่ายสีเทา โรคราน้ำค้าง โรคสะแคป โรคแอนแทรคโนส