เอราวัณเฟอร์ท 13-0-46

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

คุณสมบัติ : เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ด
ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
  • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 13 %
  • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 0 %
  •  โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 46 %

ประโยชน์

สามารถละลายน้ำได้และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ เหมาะสำหรับใช้ทำปุ๋ยเกล็ดผสมใช้กับพืชผัก พืชหัว และไม้ผล โดยใช้ร่วมกับแม่ปุ๋ยประเภทฟอสเฟตและไนโตรเจนดื่มนมหรือน้ำมาก ๆ ห้ามทำให้อาเจียนแล้วรีบนำไปพบแพทย์

ข้อควรระวัง

  1. โดยทั่วไปแล้วปุ๋ยเคมีพ่นทางใบ พืชใช้ประโยชน์ได้น้อย ควรใช้เป็นปุ๋ยเคมีเสริมกับการให้ปุ๋ยเคมีทางดิน
  2. ก่อนใช้ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อนทุกครั้ง หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่ควรใช้เกินอัตราที่กำหนด เพราะจะเป็นอันตรายกับพืชได้
  3. ควรพ่นในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น ในเวลาที่อากาศไม่ร้อน ลมไม่พัดแรง และคาดว่าฝนไม่ตก
  4. ขณะที่พ่น พืชต้องไม่เหี่ยวเฉา หรือขาดน้ำ
  5. การพ่น อย่าให้ถึงเปียกโชก เพราะจะทำให้เสียค่าปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีที่ใช้พ่นทางใบ เมื่อตกลงดินจะมีประสิทธิภาพเท่ากับปุ๋ยเคมีที่ใส่ทางดิน
  1. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด ในที่ร่มและแห้ง และเก็บปุ๋ยเคมีไว้ในที่ปลอดภัยห่างไกลจากมือเด็ก