ไซโฟเฟอร์ท 9-48-14

AAA

Description

ไซโฟเฟอร์ท 9-48-14

รายละเอียด

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……….10%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)……….50%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5)……….15%
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
แมกนี่เซี่ยม (MgO)……….0.042%
ปริมาณธาตุอาหาร :
เหล็ก (Fe)……….0.035%
แมงกานีส (Mn)……….0.042%
ทองแดง (Cu)……….0.017%
สังกะสี (Zn)……….0.027%
โบรอน (B)……….0.0057%
โมลิบดินั่ม (Mo)……….0.0005%
วิธีการใช้
• ไม้ผล อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นหยุดยอดให้สะสมอาหาร
-พ่นก่อนออกดอก
-พ่นขณะแทงช่อดอก
• แตง, ผักกาดหอม อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นก่อนลงหัว
-พ่นก่อนเริ่มลงหัว
• ไม้ดอกไม้ประดับ อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นก่อนลงหัว
-พ่นก่อนเริ่มลงหัว
• พืชตระกูลกะหล่ำ อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นก่อนลงหัว
-พ่นก่อนเริ่มลงหัว
• หอม, กระเทียม, แครอท, มันฝรั่ง อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นก่อนลงหัว
-พ่นก่อนเริ่มลงหัว
• สับปะรด อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นก่อนออกดอก
ขนาดบรรจุ
1 กก.